Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

cégkapuAz ügyfélkapu mintájára létrejött az ún. cégkapu. Az érintett cégeknek 2017. augusztus 30-ig kell bejelenteniük az online kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségüket, de 2017 végéig még türelmi időszak van.

Mi is valójában a cégkapu?
A magánszemélyek által igényelhető ügyfélkapu mintájára létrejött az ún. cégkapu, ami a cégek számára kötelező. A cégkapu a hivatalos szervekkel való elektronikus kapcsolattartást szolgálja, azaz az interneten keresztül a cégek hivatalos ügyekben dokumentumokat küldhetnek, fogadhatnak. Jogszabály rendelkezhet úgy, hogy az elektronikus kapcsolattartással eleget lehet tenni a személyes megjelenési kötelezettséggel járó eljárási cselekmény teljesítésének is, így elvben emiatt is könnyebben intézhetővé válnak a hivatali ügyek.

Hol kell a cégkapun kopogtatni?
A cégkapu regisztrációs oldala a cegkapu.gov.hu oldalon érhető el. A regisztráció során a cégképviselő vagy a meghatalmazottja bejelentkezik az alkalmazásba (ehhez a lépéshez szükséges lehet az ügyfélkapus hozzáférés), kiválasztja a regisztrálandó cég cégformáját, megadja a szükséges adatokat. Ezek után a regisztrációs alkalmazás kapcsolatba lép az érintett közhiteles nyilvántartásokkal és ellenőrzéseket hajt végre, és eredményes regisztráció esetén az alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad.

Bejelentési kötelezettség
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény kötelezi a 2017. január 1-jén már működő gazdálkodó szervezeteket arra, hogy a jogszabálynak megfelelő elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséget 2017. augusztus 30-ig jelentsék be a rendelkezési nyilvántartásba (erről bővebben a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) honlapján található tájékoztatás). A vonatkozó kormányrendelet alapján a NISZ minden gazdálkodó szervezet számára díjmentesen biztosít elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tartós tárhelyet 300 MB méretig. Ettől függetlenül a szolgáltató biztosítja, hogy a küldemények mérettől függetlenül is beérkezzenek a tárhelyre.

Átmeneti időszakra vonatkozó szabályok
2017. december 31-ig türelmi időszak van, azaz, ha jogszabály alapján az ügyfél elektronikus ügyintézésre köteles, és elektronikus elérhetősége az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára nem ismert, akkor ez a szervezet első alkalommal papír alapon veszi fel a kapcsolatot, és ezzel egyidejűleg felhívja az ügyfelet arra, hogy beadványait, iratait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, és tájékoztatja a nem elektronikus úton történő benyújtás jogkövetkezményeiről. A cégtörvény szerint 2018. január 1-jétől a cégjegyzékben már kötelezően szerepeltetni kell a cégkapu, azaz a cég hivatalos elektronikus elérhetőségét, ezt megelőzően a cég kérheti az adat nyilvántartásba vételét.

2017. augusztus 30-ig minden vállalkozásnak kötelező a Cégkapuntörténő regisztráció. Szakértőnk, az Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt. segítségével összeszedtünk minden fontos tudnivalót.

Cégkapu létrejöttének oka
2018. január 1-jétől kötelező lesz a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való közvetlen elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldés és az azon történő -fogadás. Ennek teljesítése érdekében hozta létre a Magyar Állam a Cégkapu szolgáltatást.

Bejelentkezési határidő
2017. augusztus 30-i határidővel kell megtenni a nyilatkozatot, míg az újonnan alakult gazdálkodó szervezeteknek a nyilvántartásba vételt vagy (a nyilvántartásba vételre nem kötelezetteknek) létrejöttét követő nyolc napon belül.
A gazdálkodó szervezet – ha működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele kötelező – a nyilvántartásba vételét megelőzően is igényelhet cégkaput.

Bejelentési határidő megsértése
2017. december 31-ig nem számíthat szankcióra a bejelentési kötelezettségét időben nem teljesítő gazdálkodó, azonban a türelmi idő lejárta után a mulasztó cégeknek hatósági ellenőrzésre és felügyeleti eljárásra is számítaniuk kell.

Cégkapu célja
A Cégkapu létrejöttének célja, hogy megkönnyítse a gazdálkodók és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást, azaz az eddigiekben papíralapú kommunikáció – a feltételek rendelkezésre állása esetén – elektronikus úton történhet. A Cégkapu lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó minden érdekeltje egy helyen férjen hozzá a szervezet hivatalos levelezéséhez, ezen belül azonban a gazdálkodónak lehetősége van, hogy az egy „postaládába” érkező küldeményeket jogosultsághoz kösse, és adott küldemény kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak által váljon elérhetővé.

Cégkapu vs. Ügyfélkapu
Az Ügyfélkapura magánszemélyek regisztrálnak, míg a cég képviselője – egy erre szolgáló NAV-os adatlapon – bejelenti azt, hogy kik (mely magánszemélyek) intézhetik – saját ügyfélkapujukon keresztül – a vállalat meghatározott ügyeit. Ezt az adatlapot az érintett felek aláírásával kell(ett) beadni a NAV-hoz.
2018. január 1-jétől már maguk a vállalkozások kötelesek az Ügyfélkapu mintájára létrehozott Cégkaput nyitni, ugyanakkor az nem fogja kiváltani az Ügyfélkaput, hanem kiegészíti azt.

Cégkapu létrehozás feltétele
A cég képviselőjének ügyfélkapus regisztrációja az egyetlen feltétel. Amennyiben ez nincs meg, haladéktalanul pótolni kell.

Cégkaput kezelő személy
Maga a cég hivatalos képviselője, vagy az általa megbízott személy, akinek feladata a Cégkapura érkező e-mailek figyelése, kezelése.

Milyen üzenetek várhatóak a Cégkapura?
2018-tól többek között a közigazgatási szervek, az államigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a végrehajtók és a közüzemi szolgáltatók kötelesek lesznek meghatározott esetekben az elektronikus ügyintézést biztosítani. Az ilyen formában intézhető ügyek köre kezdetben várhatóan még szűk skálán fog mozogni, azonban folyamatos bővülés prognosztizálható.

Kik kötelezettek Cégkapu nyitására?
A gazdálkodó szervezetek, így a bt-k, kkt-k, kft-k, nyrt-k és zrt-k, valamint az egyéni cégek, alapítványok, egyesületek, stb. a kötelezettek.
Az egyéni vállalkozók nem nyithatnak Cégkaput.
Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el.
Elvégezheti-e a regisztrációt a könyvviteli szolgáltató a cégvezető helyett?
A bejelentkezés csak az aláírásra jogosult képviselő Ügyfélkapuján végezhető el, így amennyiben ehhez elérést biztosít valaki a könyvviteli szolgáltatónak, akkor kaphat az amúgy egyszerű regisztrációs folyamatban segítséget, ugyanakkor javasolt azt mindenkinek önállóan elvégezni.

Tárhely a Cégkapun
300 MB/szervezet, ami 2017. december 1-jével lesz elérhető. A szolgáltató biztosítja, hogy a küldemények mérettől függetlenül is beérkezzenek a tárhelyre.

Szerző: WTS Klient | 2017. 07. 18.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

A  közösségépítés és Szent István eszmeisége került a középpontba az augusztus 6-án Ipolybalogon megrendezett Szent Korona Ünnepen. Az eseményfolyam során többen hangsúlyozták az összefogás, a megmaradás és a hazaszeretet fontosságát.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

A Magyarok Kenyere jótékonysági program keretében a felvidéki gazdáktól adományozott búza ünnepélyes összeöntésére Gútán került sor, a tájház udvarán. Jelképesen itt egyesítették a Felvidék magyarlakta területeiről – Pozsonytól Nagykaposig – érkező, nemzeti összefogással összegyűlt búzaadományokat. A Magyar Nemzeti Agrárkamara felkérésére Felvidéken már harmadik éve a Gazda Polgári Társulás gyűjti össze a felvidéki gazdáktól és magánszemélyektől a Magyarok Kenyere alapjául szolgáló felvidéki búzát, valamint juttatja el azt liszt formájában a rászoruló magyar családoknak, gyermekeket segítő szervezeteknek, szerte a Kárpát-medencében. Idén, bár még nincs vége a gyűjtésnek, nyolc tonna búza gyűlt össze.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Idén már tizenharmadik alkalommal szervezte meg néptánctáborát a Szent László Társulat, ezúttal Budapesten. A táborban közel negyven felvidéki gyerek vett részt Bősről, Nyékvárkonyból, Nyitracsehiből, Perbetéről, de ezúttal érkeztek Muravidékről, Kárpátaljáról és Magyarországról is táncolni vágyók.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Július 31-én Esztergomban ünnepélyes keretek között nyitották meg a Felvidéki magyar egyházközségek VII. nyári táborát.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

A legnagyobb hagyománnyal és szervezettséggel rendelkező, többgenerációs rendezvény az idén Szőgyénből indult útjára július 29-én, majd kilenc napig tartó kerekezés után, augusztus 6-án Ipolybalogon fejeződik be, a XIII. Szent Korona Ünnepség részeként.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

A komáromi erődrendszer Újvár részlegében, a hajdani lőporraktárból kialakított  teremben Csillagok között fényes csillag címmel július 29-én  ünnepi megemlékezésre került sor Szent László királyunk trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából.Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Elindult a 2017. évi, immár ötödik PénzSztár verseny online regisztrációja. A jelentkezési időszak egészen október 9-ig tart. 


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Bara Zoltán a határ menti önkormányzatokat összefogó Pons Danubii igazgatója Komáromban tartott sajtótájékoztatón számolt be legújabb, Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program nyertes pályázatairól. Az egyik pályázatnak köszönhetően 9 településen épül lenyűgöző játszótér, a másik nyertes pályázat alapján kerékpár-kölcsönző rendszer épül a Pons Danubii csoportosulás városaiban.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Idén is rengetegen érkeztek a Bajót-Gyula Országos labdarúgó utánpótlás edzőtáborba, ahol ezúttal az U14-es korosztály rúgja majd a bőrt egy héten keresztül. A táborban felvidéki résztvevőket is köszöntöttek.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Kis túlzással állítható, hogy a közelmúltban történelmi eseményre került sor a Losonci járásban, Kalondán, ugyanis közel száz polgármester, megyei és települési önkormányzati képviselő és közéleti személyiség, valamint több nonprofit intézmény vezetője vett részt egy munkareggelivel egybekötött szakmai találkozón a történelmi Nógrádból, azaz jelen esetben a magyarországi Nógrád megyéből és a Losonci járásból.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Július 15-én felavatták a Gombaszögi Kultúrkör Tanösvényt a Gombaszögyi Nyári Tábor idején. felavatását a táborban.

A Szlovák Barlangfelügyelettel közösen, Kassa megye hathatós támogatásával valósították meg az úgynevezett „Gombaszögi Kultúrkör Tanösvényt”, amelynek tíz stációjából hét kulturális témákkal foglalkozik, amelyek a völgyhöz köthetőek.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Szőgyén Község Önkormányzata testvértelepüléseivel közösen ünnepelt a hagyományossá vált rendezvényen, a tizedik alkalommal megrendezett Pató Pál Napok programsorozatán.

Varga András

Érkeztek vendégek a testvérvárosi Tatáról, Varga Andrásnak, Tata önkormányzati képviselőjének vezetésével, de jöttek Bajótról is, Tóth Zoltán polgármesterrel az élen. Az erdélyi Szovátáról Nagy László önkormányzati tanácsos érkezett, a csehországi Bystrice küldötteit Roman Wróbel polgármester vezette, és a lengyelországi Pinczowból Marek Zatorski alpolgármester hozta el a város küldöttségét.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

A Magyarok Kenyere olyan jótékonysági program, amely magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogat a Kárpát-medencében. A magyarlakta területekről nemzeti összefogással búzagyűjtés folyik a segítőkész adományozóktól, s a felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában juttatják el a rászorulókhoz.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Mintegy kétszázhetven hazai és kárpát-medencei pedagógus részvételével kezdődött meg július 10-én Komáromban a XXVI. Jókai Mór Nyári Egyetem a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetség (SZMPSZ) főszervezésében. A Nyári Egyetem tíz szakcsoportja hétfőtől péntekig harminc órában tartja, részben akkreditált foglalkozásait.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület irodai nyitva tartása 2017. július 1-től a következőképpen módosul:

Hétfő: 09:00-13:00
Kedd: 14:00-18:00
Szerda: 09:00-13:00
Csütörtök: 10:00-16:00
Péntek: 09:00-13:00

Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Négy év után újra ősbemutatóra készül Derzsi György, ugyanis a nagysikerű Kincsem című darab után, most a Vörös Rébék című musical-balladának költött csodálatos melódiákat.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

Pár nap múlva, július 10-én foglalhatják el a táborozók a gombaszögi kempinget, ugyanis kezdetét veszi a Gombaszögi Nyári Tábor. Az egy hétig tartó rendezvényen jól megfér egymás mellett a politika, a közélet, az irodalom és a zene is.


Várhegyi Balázs
0000-00-00 00:00:00

A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának díját vehette át július 1-jén az idén tizenöt éve megalakult Gömöri Kézművesek Társulása. Az ünnepségen az akadémia tagjai jótékonysági koncertet adtak, melynek bevételével a helyi alapiskolát támogatják.
Feliratkozom a hírlevélre


<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

2800 TATABÁNYA, KÓS KÁROLY U. 2.

POSTACÍM: 2801 Tatabánya, Pf. 1286.

Telefonszám: +36 34 787 242
E-mail: info@bazispont.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09:00-13:00

Kedd: 14:00-18:00

Szerda: 09:00-13:00

Csütörtök: 10:00-16:00

Péntek: 09:00-13:00